+31 (0)85 8900777 info@ithec.nl

Algemeen

ITHEC is leverancier- en productonafhankelijk. Mits wij ons kunnen vinden in de kwaliteit en de prijzing daarvan, kunnen wij in principe alle ICT gerelateerde diensten en producten leveren. Met een aantal leveranciers en producten blijven wij in de praktijk dergelijk goede ervaringen opdoen dat wij deze graag deel zien uitmaken van onze oplossingen.

Voordelen van het werken met partners en hun producten zijn opgebouwde ervaring, rechtstreekse toegang tot informatie en support, soepele samenwerking, snelle leveringen en aantrekkelijke condities.

ITHEC laat alleen partners, leveranciers en producten deel zijn van haar oplossingen, wanneer deze zich telkens weer bewijzen. Alleen dan kunnen wij ook uw vertrouwen in ons steeds weer bevestigen!

Voorwaarden

In het geval ITHEC producten afneemt van of beroep doet op samenwerking met partners wordt in overleg een formeel juiste basis voor de samenwerking bewerkstelligd, sprake kan zijn van de meest uiteenlopende raamwerken en partnerships.

Wanneer ITHEC dienstverlening van een partner afneemt geschiedt dat middels een mantelovereenkomst, opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden.