Hoe kunnen we elkaar verder helpen?

Verkoop voorwaarden

U kent ITHEC als dienstverlener in de IT-branche. Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening is het zeker voor u maar ook voor ons van belang om helderheid te hebben onder welke voorwaarden en bepalingen een en ander geschiedt.

Nederland ICT is de belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de Nederlandse ICT-sector, voorheen aangeduid met ICT~Office en FENIT. Als professionele speler in de IT markt, conformeert ITHEC zich aan de Nederland ICT Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing. Ten opzichte van deze kortheidshalve te noemen Algemene Voorwaarden, dienen alle voorwaarden en bepalingen in onze overeenkomsten als aanvullend te worden beschouwd. In het geval van strijdigheden geldt het in onze overeenkomsten gestelde. In voorkomend geval blijven de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden dan onverminderd van kracht.

Onderstaande links bieden u de Algemene Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden voor specifieke dienstverlening:

Nederlands:

Engels: